Gọi hội nghị
  Gọi hội nghị giữa nhiều thuê bao

  Dịch vụ gọi hội nghị (Conference Call)

  1. Giới thiệu

  Gọi hội nghị(Conference Call) là dịch vụ giúp các thuê bao của MobiFone thiết lập cuộc gọi tới nhiều thuê bao khác (cùng mạng hoặc khác mạng) tại cùng một thời điểm. Bạn có thể thiết lập chế độ Gọi hội nghị tới tối đa 52 số thuê bao cùng mạng hoặc khác mạng.

  2. Đối tượng sử dụng

  Thuê bao MobiFone trả trước, trả sau (không bao gồm thuê bao Fast Connect).

  3. Điều kiện sử dụng dịch vụ

  • Thuê bao có sử dụng dịch vụ Cuộc gọi chờ (Call waiting) và Giữ cuộc gọi (Call holding).

  • Thuê bao sử dụng máy đầu cuối có hỗ trợ tính năng Conference Call.

  4. Hướng dẫn sử dụng

  4.1. Đăng ký dịch vụ

  Dịch vụ được mở mặc định cho tất cả các thuê bao của MobiFone.

  4.2. Sử dụng dịch vụ

  Bạn có thể thiết lập cuộc Gọi hội nghị theo các cách sau:

  • Cách 1: Thiết lập cuộc gọi hội nghị theo kiểu vòng tròn (tối đa 06 thuê bao kể cả thuê bao chủ gọi):

   • Thuê bao A gọi cho thuê bao B

   • Thuê bao B giữ cuộc gọi rồi gọi cho thuê bao C, sau đó chuyển sang chế độ Gọi hội nghị. Tương tự, thuê bao C gọi cho thuê bao D, thuê bao D gọi cho thuê bao E,…để tạo nên cuộc gọi Hội nghị.

  • Cách 2: Thiết lập cuộc Gọi hội nghị theo kiểu đường thẳng (1 thuê bao gọi cho nhiều thuê bao khác):

   • Trường hợp 1: Gọi 01 nhánh (tối đa 06 thuê bao): Thuê bao A là chủ, gọi đến tất cả các thuê bao khác. Thuê bao A gọi cho thuê bao B rồi chuyển sang chế độ giữ cuộc gọi và tiếp tục gọi cho thuê bao C rồi chuyển trạng thái trên điện thoại sang chế độ gọi hội nghị

   • Trường hợp 2: Gọi nhiều nhánh (tối đa 52 thuê bao)

   • Thuê bao A thiết lập cuộc Gọi hội nghị tới 05 thuê bao khác như trường hợp 1

   • Các thuê bao được gọi có thể giữ cuộc gọi để gọi thêm các thuê bao khác (tối đa là 06 thuê bao kể cả thuê bao chủ gọi)

  5. Nguyên tắc tính cước

  • Cước đăng ký dịch vụ: miễn phí

  • Cước sử dụng dịch vụ: Tính cước gọi từ thuê bao chủ gọi đến từng thuê bao khác theo thời gian đàm thoại thực tế (bao gồm cả thời gian giữ, chờ cuộc gọi) bằng mức cước thông tin di động thông thường theo quy định hiện hành của Công ty MobiFone.

  Để biết thêm chi tiết, Quý khách vui lòng truy cập www.mobifone.com.vn hoặc liên hệ Tổng đài hỗ trợ khách hàng 9090.